faktor Posted On
Bez KategoriiPorady finansowe

Zalety i wady  faktoringu

autor Stanisław Kraski

Faktoring to wykupienie przez podmiot świadczący usługi faktoringu (czyli faktora) jeszcze nie przeterminowanych wierzytelności należących do przedsiębiorstw (czyli faktorantów), które […]

read more