NewsSocial lendingWindykacja

Zmiany w Social Lending

zmiana lending Posted On
autor Stanisław Kraski

motylOstatnio na rynku pożyczek społecznościowych najmłodszy serwis zakra.pl daje przykład innym starszym wyjadaczom jak powinno się dbać o uczciwych klientów.Mam nadzieję że te działania poprawią nie tylko samą zakrę która z dnia na dzień staje się coraz ciekawszym miejscem do inwestowania i pożyczania, ale także  wpłyną na postępowania innych serwisów. Nie twierdzę że inne serwisy się nie rozwijają, ale na przykład bardzo opornie idzie im wprowadzanie przeniesienia kosztów windykacji na dłużnika, co już udało się zakrze.

Co takiego ostatnio zrobiła zakra?

1.Od niedawna masz możliwość zlecenia operatorowi zakra uzyskanie Sądowych Nakazów Zapłaty oraz zlecenia egzekucji komorniczej. Nie będę tej funkcjonalności szerzej opisywał bo traktował o niej jeden z poprzednich wpisów.

2.Do standardowej treści umowy pożyczki wpisano zapis mówiący że ewentualne koszty windykacji niespłacanej pożyczki pokrywa dłużnik.

Zmiana polega na dodaniu do treści Umowy w § 5 punktu nr 4 o następującej treści:

Pożyczkodawca, w przypadku niewywiązywania się przez Pożyczkobiorcę z postanowień niniejszej umowy,  uprawniony jest do zlecenia windykacji osobie prawnej lub fizycznej, w szczególności Operatorowi Serwisu zakra.pl, wykonującej te czynności na zlecenie Pożyczkodawcy, na co Pożyczkobiorca niniejszym wyraża zgodę. Wszelkie koszty windykacji ponosi Pożyczkobiorca.

Wymóg pokrywania kosztów odzyskania pieniędzy będzie ciążył na dłużniku. To postulat podnoszony na tym blogu od jego początków, rozwiązanie takie ma same zalety: nie zmniejsza zysków inwestora, stanowi bodziec dla pożyczkobiorcy aby spłacać pożyczkę, a dla inwestora aby się o nią upominać, promuje uczciwych pożyczkobiorców i każe naciągaczy.

3.Serwis zajmie się współpracą z prokuraturą w temacie fałszywych informacji podawanych przez pożyczkobiorców aby uzyskać pożyczkę. Za każdym razem, gdy Pożyczkobiorca składa oświadczenie o swoim zatrudnieniu, dochodzie, danych osobowych, czy zarejestrowaniu na innych portalach social-lending, jest on pouczany o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń a odpowiednie oświadczenia są zapisane również w samej umowie pożyczki. Rolą serwisu będzie wprowadzanie w życie postanowień umowy. Oto co na ten temat mówi przedstawiciel zakry:

Operator serwisu zakra.pl podjął decyzję o przekazywaniu do Organów Ścigania wszystkich spraw, które z prawnego punktu widzenia wskazywały będą na prawdopodobieństwo popełnienie przestępstwa przez Pożyczkobiorcę.

Podkreślić tu należy fakt, że podawanie nieprawdziwych danych celem uzyskania korzyści majątkowej jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności, na podstawie artykułu 286 Kodeksu Karnego.

Warto jednocześnie zwrócić uwagę, że wykazywanie się złą wolą przez Pożyczkobiorcę i wprowadzanie w błąd Pożyczkodawców kolejnymi terminami spłaty, czy fałszywymi oświadczeniami o dokonanych przelewach, Organy Ścigania odbierają jako wyłudzenie. Tak więc zaciąganie pożyczek bez ich spłacania również podlega karze na podstawie Kodeksu Karnego a nie, jak uważa wielu Pożyczkobiorców, kończy się „jedynie” zajęciem komorniczym.

Jak na razie w zakrze do współpracy z prokuraturą oddelegowany został jeden pracownik.

Nie pozostaje mi nic innego jak tylko przyklasnąć działaniom tego serwisu pożyczek społecznościowych. Miejmy nadzieję  że inni pójdą w jego ślady i najważniejszą wartością będzie zawsze dobro uczciwego użytkownika.

Powiązane posty

Zostaw komentarz