Pożyczki

Współczesne chwilówki: co warto o nich wiedzieć?

szybka pozyczka Posted On
autor Stanisław Kraski

Dzisiejszy sektor pożyczek pozabankowych od wielu lat należy do grona najbardziej dynamicznie rozwijających się branż sektora finansowego. Rodzima branża pożyczkowa przeszła ogromną rewolucję od momentu swojego powstania, czyli od lat 90 ubiegłego stulecia. Dwa kluczowe elementy tej rewolucji to bez wątpienia:

1. Uchwalenie przez Sejm Ustawy o Kredycie Konsumenckim
2. Powołanie do istnienia Rejestru Instytucji Pożyczkowych działającego przy KNF

Dwa wymienione czynniki a także coraz trudniejsza dostępność w bankach spowodowały, że polski sektor pożyczkowy nie tylko zaczął rozwijać się w niezwykle dynamicznym tempie, ale również jego działanie zostało odpowiednio unormowane oraz poddane regulacjom.

Jednak pomimo tego wszystkiego wielu klientów wciąż posiada nieadekwatny obraz tego, czym jest współczesny sektor pożyczkowy. Przykładowo popularne chwilówki, czyli szybkie pożyczki krótkoterminowe są często kojarzone z podobnymi usługami oferowanymi przez parabanki w latach 90. Tymczasem, pomiędzy tymi dwoma rodzajami usług pożyczkowych nie zachodzi żadne relewantne podobieństwo. Co więcej, nie można powiedzieć, aby to sektor pożyczkowy z lat 90 stanowił swego rodzaju właściwe źródło oraz początek istnienia takich usług, jak szybkie pożyczki.

Czym są chwilówki?

Warto zdawać sobie sprawę, że sama idea szybkich pożyczek jest pochodną koncepcji mikrokredytów opracowaną przez ekonomistę Muhammada Yunusa, który w roku 2006 został uhonorowany Pokojową Nagrodą Nobla. Pierwotnym celem koncepcji mikrokredytów było udostępnienie usług pożyczkowych tej grupie klientów, którzy znajdują się niejako poza zakresem oferty banków.

Oczywiście, współcześnie mikrokredyty czy też chwilówki występują przede wszystkim w formie komercyjnej. Zalety tych rozwiązań pozostały jednak bardzo podobne:

  • Szybki dostęp do pożyczek na niewielkie kwoty pieniędzy
  • Znacznie łatwiejszą dostępność, niż w przypadku kredytów bankowych
  • Elastyczność oferty

Jednocześnie warto wspomnieć, że wiele spośród firm pożyczkowych, jakie obecnie działają na polskim rynku, to podmioty zagraniczne, działające w wielu miejscach świata i prowadzone przez znakomitych ekonomistów, którzy systematycznie wdrażają nowatorskie rozwiązania. Można się o tym przekonać chociażby poprzez porównanie oferty dzisiejszych firm pożyczkowych z ofertą banków. Takie usługi, jak np. pierwsza pożyczka przy RRSO wynoszącym 0% czy też programy lojalnościowe pozwalające stałym klientom na zmniejszanie kosztów pożyczki właściwie nie występują w ofertach banków. A do tego trzeba dodać również postępującą informatyzację branży pożyczek pozabankowych a także coraz bardziej elastyczny i lepiej dostosowany do potrzeb klientów charakter firm pożyczkowych.

Wszystkie te czynniki składają się na fakt, że sektor pożyczkowy z każdym rokiem staje się coraz bardziej równorzędną konkurencją dla banków.

O czym warto pamiętać zaciągając chwilówki?

Wspominano o tym, że współczesny sektor pożyczek pozabankowych został unormowany oraz poddany odpowiednim regulacjom. Należy jednak pamiętać, że prawo zawsze posiada określone luki, przez co na rynku wciąż istnieją podmioty potencjalnie nierzetelne. Kluczowe znaczenie ma tutaj rozróżnienie pomiędzy dwoma pojęciami: instytucją pożyczkową a parabankiem. Instytucja pożyczkowa to podmiot działający zgodnie z zapisami Ustawy o Kredycie Konsumenckim, widniejącym w Rejestrze Instytucji Pożyczkowym oraz podlegający regularnej kontroli ze strony KNF-u.

Takie usługi, jak szeroko rozumiane chwilówki lub inne formy pożyczek w praktyce mogą być jednak świadczone także przez parabanki, które z reguły działają na zasadach odmiennych w porównaniu do instytucji pożyczkowych oraz mogą być uznawane za podmioty przynależne do tzw. szarej strefy.

Powiązane posty

Zostaw komentarz