Pożyczki

Wniosek o umorzenie pożyczki: najważniejsze informacje

umorzenie pozyczki Posted On
autor Stanisław Kraski

Wniosek o umorzenie odsetek pożyczki lub też, według obiegowego sformułowania, wniosek o umorzenie pożyczki to możliwość, z której istnienia większość pożyczkobiorców nie zdaje sobie sprawy. Tymczasem, w niektórych sytuacjach pożyczkodawca może zwrócić się do banku lub też firmy pożyczkowej z prośbą o częściowe lub też całkowite umorzenie odsetek pożyczki.

Należy przy tym zaznaczyć, że wniosek o umorzenie pożyczki zawsze musi posiadać odpowiednią strukturę. Co więcej, o umorzenie kosztów pożyczki możemy starać się tylko w określonych sytuacjach. W innych przypadkach, czysto teoretycznie oczywiście również mamy możliwość złożenia tego rodzaju wniosku, jednak z całą pewnością zostanie on odrzucony.

Co więc przede wszystkim warto wiedzieć na temat wniosku o umorzenie odsetek? Jak powinien wyglądać tego rodzaju dokument i w jakich konkretnie sytuacjach możemy starać się o umorzenie kosztów pożyczki? Przyjrzyjmy się tej kwestii nieco dokładniej i postarajmy się udzielić odpowiedzi na powyższe pytania.

Wniosek o umorzenie pożyczki: kiedy można go złożyć?

Zacznijmy od tego, że obiegowe określenie pod tytułem wniosek o umorzenie pożyczki ma charakter niedokładny. Korzystając z usług banku lub firmy pożyczkowej możemy starać się co najwyżej o umorzenie kosztów kredytu lub pożyczki a więc kosztów wchodzących w skład RRSO a także ewentualnych odsetek karnych. Oznacza to, że sama podstawowa kwota pożyczki(wysokość pożyczonego przez nas kapitału), nie zostanie objęta umorzeniem oraz będzie musiała zostać przez nas w całości spłacona. Mamy jednak możliwość negocjowania z pożyczkodawcą nowych, bardziej dla nas dogodnych warunków spłaty posiadanego przez nas zobowiązania, a więc na przykład rozłożenia pożyczki na raty itd.

Jeżeli chodzi o warunki, jakie trzeba spełnić, aby wniosek o umorzenie pożyczki w ogóle miał szanse na pozytywne rozpatrzenia, to przedstawiają się one następująco:

  • 1. Brak możliwości spłaty pożyczki lub też trudności ze spłatą muszą wynikać ze zdarzeń o charakterze losowym, bez udziału winy pożyczkobiorcy. Tutaj zalicza się takie czynniki, jak na przykład nagłe pogorszenie stanu zdrowia, utratek majątku wskutek pożaru, powodzi lub innej klęski żywiołowej oraz utratę źródła dochodu na skutek zwolnień grupowych.
  • 2. Trudności finansowe pożyczkobiorcy nie mogą być spowodowane: lekkomyślną konsumpcją, dyscyplinarnym zwolnieniem z pracy lub zwolnieniem za porozumieniem stron, innymi czynnikami, które nie mają charakteru losowego.

Co również ważne, składając wniosek o umorzenie odsetek pożyczkodawca będzie brał pod uwagę nie tylko naszą obecną sytuację, ale również naszą historię kredytową. Jeśli więc już w przeszłości zdarzało się nam mieć problemy z terminowym regulowaniem naszych zobowiązań, szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku znacząco maleją.

Jak powinien wyglądać wniosek o umorzenie pożyczki?

We wniosku o umorzenie odsetek musimy zawrzeć następujące dane:

1. Dane wnioskodawcy
2. Dane banku lub instytucji pożyczkowej, do której składamy wniosek
3. Informacje na temat charakteru wniosku- dane na temat tego, czego konkretnie dotyczy nasz wniosek, o umorzenie jakich kosztów się staramy a także jakiego rodzaju pożyczki dotyczy wniosek
4. Informacja na temat stosunku prawnego stanowiącego przyczynę zadłużenia
5. Uzasadnienie wniosku
6. Łączna suma zadłużenia
7. Zapewnieniem o gotowości do spłaty pozostałej części zadłużenia podstawowego
9. Prośba o rozpatrzenie wniosku w sposób pozytywny
10. Podpis osoby składającej wniosek

Do wniosku warto rzecz jasna dołączyć dokumenty potwierdzające podawaną przez argumentację, a więc na przykład dokumenty na temat pogorszenia stanu naszego zdrowia. Warto również pamiętać, że wszystkie dane umieszczane przez nas we wniosku muszą mieć charakter jak najbardziej precyzyjny. Składając wniosek o umorzenie pożyczki musimy dokładnie podać rodzaj zobowiązania, jakiego dotyczy nasza prośba, kwotę naszego zadłużenia, uzasadnienie wniosku a także nazwę pożyczkodawcy oraz dane na temat pożyczki/kredytu, którego dotyczy wniosek. Do wniosku warto dołączyć także kopię umowy o pożyczkę.

W przypadku, gdy składany przez nas wniosek zostanie odrzucony, mamy możliwość złożenia prośby o mediację do Rzecznika Finansowego. Odwoływać się od negatywnej decyzji możemy jednak również bezpośrednio u pożyczkodawcy.

Powiązane posty

Zostaw komentarz