Pożyczki

Pożyczka z poręczycielem, a problematyka zdolności kredytowej

chwilowka z poreczycielem Posted On
autor Stanisław Kraski

Od kredytobiorców przy rozpatrywaniu wniosku kredytowego oczekuje się pozytywnej zdolności kredytowej. Banki detaliczne oraz parabanki (instytucje z sektora pozabankowego) oceniają klientów pod kątem możliwości spłaty zobowiązania w określonym umową terminie. W szczególnych przypadkach zdolność kredytowa nie jest, aż tak bardzo istotna. Chodzi o sytuację, w której do umowy wprowadza się poręczyciela, inaczej mówiąc żyranta.

Cechy pożyczki z poręczycielem

Udział poręczyciela w umowie pożyczki to jedna z najpopularniejszych form zabezpieczenia dla kredytodawcy. Dlaczego? Jeżeli podstawowy dłużnik nie reguluje rat w terminie odpowiedzialność za zobowiązanie przejmuje żyrant (zajęcie majątku lub bieżących dochodów przez komornika). To dla banków bardzo opłacalna procedura ze względu na dywersyfikację ryzyka. Żyrant właściwie nie odnosi żadnych korzyści z tak podpisanej umowy. Zobowiązuje się natomiast do spłaty zobowiązania za kredytobiorcę i ogranicza własną zdolność kredytową (stosowna informacja pojawia się w bazie Biura Informacji Kredytowej). Pożyczka z poręczycielem bazuje na zasadach prawnych wywodzących się z kodeksu cywilnego. Poręczyciel musi przedstawić dokumenty niezbędne do oceny potencjału ekonomicznego, podobnie do pierwotnego kredytobiorcy.

Co można optymalizować w umowie pożyczki z poręczycielem?

1. Czy chcesz odpowiadać za cały dług, czy tylko za jego część?
2. Poręczyciel ma prawo do informacji na temat spłaty kredytu w dowolnym momencie. Im szybciej taka informacja zostanie przedstawiona, tym większe prawdopodobieństwo uniknięcia odsetek karnych,
3. Można wprowadzić do umowy więcej zabezpieczeń i ustalić, że to z nich w pierwszej kolejności zaspokoi się interesy kredytodawcy.

W jaki sposób żyrant może zabezpieczyć własne interesy?

Najważniejsza praktyka, która zabezpiecza poręczyciela to ustalenie maksymalnej kwoty odpowiedzialności za zobowiązanie i terminu poręczenia. Z drugiej strony w umowie kredytowej nie musi znaleźć się tylko jeden żyrant, ale wielu, co pozwala na komfortowe rozłożenie ryzyka. Pożyczka z poręczycielem jest na pewno tańsza, łatwo dostępna dla kredytobiorcy nawet bez potwierdzonego, legalnego źródła dochodu. Wystarczy potwierdzona zdolność kredytowa poręczyciela, aby przejść ten punkt. Niektórzy poręczyciele podpisują z kredytobiorcami indywidualne umowy umożliwiające zwiększenie ochrony ekonomicznej. Poręczenie nie musi trwać, aż do końca umowy pożyczki. Kredytobiorca może wprowadzić w międzyczasie inne zabezpieczenie, a bank zgodzi się na usunięcie żyranta. Z tego powodu pożyczka z poręczycielem przydaje się w krytycznych momentach życia.

Kto najczęściej zostaje żyrantem?

Poręczenie to na pewno duże ryzyko i odbywa się najczęściej pomiędzy członkami rodziny w atmosferze zaufania. Nie wyklucza się oczywiście żyrantów spoza najbliższego kręgu-przyjaciół, partnerów biznesowych. Pożyczka z poręczycielem omija pośrednio potrzebę oceny zdolności kredytowej podstawowego kredytobiorcy, co umożliwia zadłużenie nawet w bardzo kryzysowej sytuacji.

Powiązane posty

Zostaw komentarz