Pożyczki

Planowanie finansów osobistych- doradztwo

finanse osobiste Posted On
autor Stanisław Kraski

Finanse osobiste są częścią dziedziny nauk finansowych. Od wielu lat dyscyplina ta jest przedmiotem zainteresowania teoretyków budujących koncepcje zachowań konsumenckich w obszarze rynku usług finansowych oraz praktyków, przede wszystkim instytucji finansowych, takich jak banki i parabanki świadczących usługi finansowe dla klientów indywidualnych. Zarządzanie finansami osobistymi, finansami gospodarstw domowych podlega bowiem podobnym schematom jak zarządzanie jednostkami gospodarczymi.

Planowanie finansów osobistych

Zadaniem każdego gospodarstwa domowego jest zaspokajanie podstawowych potrzeb jego członków, bez względu na to ilu ich sobie liczy. Aby zrealizować cel powinno ono prowadzić niezależną i odpowiednią politykę finansową. Ograniczenia wynikające przede wszystkim z wielkości budżetu narzucają konieczność rozpatrywania wielu różnorodnych potrzeb finansowych i wyboru optymalnych rozwiązań.

Planowanie finansów osobistych powinno być podzielone na zbiory celów klasyfikowanych według terminarza ich wdrażania, czyli cele krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe. Wszystkie powinny być realistyczne i mierzalne, tak by w każdej chwili można było sprawdzić ich realizację a ponadto powinny być zgodne z bieżącą fazą życia gospodarstwa domowego.

Odstępstwa od zaplanowanych wydatków

Jednym z ciekawszych nurtów badań zachowań konsumenckich jest obserwacja procesu powstawania decyzji o wydatkach rujnujących nawet najbardziej pieczołowicie sporządzony plan finansów osobistych. Odstępstwa od racjonalnych założeń stały się podstawą do badań psychologicznych, socjologicznych i behawioralnych. Zajmują się imperatywem ludzkich decyzji bazujących na emocjach, postawach i błędach percepcyjnych.

Proces planowania finansów osobistych

Czynności składające się na proces planowania finansów osobistych zawierają w każdym gospodarstwie domowym te same składniki, będą to:

  • planowanie podatkowe, czyli optymalizacja podatkowa
  • planowanie dochodów i wydatków, dzielone na wpływy, wydatki oraz oszczędności
  • kształtowanie płynności finansowej
  • inwestycje jako planowanie przyszłości
  • zarządzanie ryzykiem, czyli włączenie do planowania elementów ubezpieczenia
  • planowanie emerytalne, czyli wizja przyszłości po zakończeniu działalności zawodowej
  • planowanie majątkowe, czyli zabezpieczenie przyszłości członków gospodarstwa domowego
  • finansowanie konsumpcji oraz inwestycji z wykorzystaniem rynku bankowego

Planowanie finansów osobistych a pomoc z zewnątrz

Ponieważ złożoność planowania finansów gospodarstwa domowego dostrzegły już dawno instytucje bankowe, oferują one różnorodne narzędzia oraz specjalistyczne oprogramowania przeznaczone do kontroli, a raczej samokontroli przy wydatkach, czyli zarządzania budżetem. W USA prawie 30% gospodarstw domowych korzysta z porad doradcy do zarządzania finansami osobistymi, w Niemczech korzysta z tej formy pomocy 10% gospodarstw, natomiast w Polsce tylko 2%. Statystyki te pokazują jaka przepaść dzieli jeszcze nasz kraj od wysokorozwiniętego rynku doradztwa finansowego.

Powiązane posty

Zostaw komentarz