Pożyczki

O kalkulatorach finansowych

kalkulator finansowy Posted On
autor Stanisław Kraski

Gdy myślimy o inwestycjach

W dzisiejszych czasach większość osób myśli o zaciągnięciu kredytu hipotecznego na budowę domu jednorodzinnego bądź na zakup mieszkania w bloku. Możliwości jest wiele, ale wszystko opiera się na finansowaniu takiej właśnie inwestycji. Podejmując decyzję w powyższym temacie należy go dogłębnie przemyśleć. W tym z pewnością mogą pomóc kalkulatory finansowe. Jak to działa?

Zastosowanie kalkulatorów finansowych

Zastosowanie kalkulatorów finansowych może być naprawdę rozmaite. Za pomocą kalkulatora finansowego można nie tylko wyliczyć tzw. zdolność kredytową. Opcji jest więcej. Jako jeden z przykładów można wskazać obliczenie możliwości konsolidacji swoich zobowiązań pieniężnych. Jest to akurat opcja interesująca dla osób, które mają zobowiązania wobec kilku wierzycieli. Kalkulator może wyliczyć kwotę, która stanowić będzie kwotę do spłaty już w wyniku konsolidacji wyżej wskazanych zobowiązań pieniężnych. Ponadto za pomocą kalkulatora finansowego można wyliczyć wysokość przysługującego świadczenia emerytalnego. Można wskazać bowiem ilość czasu, kiedy trzeba oszczędzać oraz w jakiej kwocie, aby dysponować określoną kwotą pieniędzy. Możliwości jest naprawdę wiele, aczkolwiek w dalszym ciągu większość osób utożsamia zastosowanie kalkulatorów finansowych w związku z ubieganiem się o kredyt hipoteczny na zakup lub budowę nieruchomości.

Na co nas stać?

Powracając do wyżej wskazanego przykładu dotyczącego kredytu hipotecznego, to w pierwszej kolejności należy zbadać jakim dochodami dysponujemy, jakie posiadamy źródła finansowania potencjalnych rat zaciągniętego zobowiązania pieniężnego. W ten sposób można bowiem wyliczyć tzw. zdolność kredytową, tj. na jak wysoki kredyt możemy sobie pozwolić. Powyższe będzie w związku z tym determinować to, jaki kapitał zostanie już finalnie udostępniony kredytobiorcy.

Jak to wyliczyć?

Za pomocą kalkulatora finansowego można wyliczyć tzw. zdolność kredytową. Kalkulator oceni, w oparciu o stałe oraz regularne źródła dochodu, jaki kredyt jesteśmy w stanie później spłacać. Należy wówczas porównać takie dane jak: wysokość wynagrodzenia za pracę, ewentualnie jakieś środki finansowe uzyskiwane z zawartych umów o dzieło, umów zlecenia, czy też z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (jednoosobowa działalność gospodarcza bądź jako wspólnik spółki prawa handlowego).

Ryzyko inwestycji oraz zdolność kredytowania

Mając na uwadze powyższe twierdzenia, wskazać należy, iż takie wyliczenie spowoduje również (w sposób pośredni), iż ryzyko inwestycji w zakup bądź też budowę danej nieruchomości nie będzie wysokie. Poprzez analizę finansową, można w sposób jednoznaczny ocenić, czy określona kwota udostępnionego kapitału w ramach wnioskowanego kredytu nie jest kwotą zbyt wysoką. Jeżeli kwota udzielonego kredytu byłaby zbyt wysoka, to w konsekwencji mogłaby generować wyższe miesięczne raty. Analiza za pomocą kalkulatora finansowego może ocenić zdolność kredytowania w ten sposób, aby spłacanie było jak najmniej uciążliwe.

Powiązane posty

Zostaw komentarz