Windykacja

Monit – co to jest ?

monit Posted On
autor Stanisław Kraski

W przypadku, gdy nie potrafimy w terminie spłacić swoich zobowiązań finansowych, możemy spotkać się z bardzo nieprzyjemnymi konsekwencjami finansowymi. Mowa tutaj nie tylko o bardzo wysokich kosztach odsetek, ale także o monitach, które również w sposób znaczący mogą wpłynąć na znaczne zmniejszenie naszego budżetu. W poniższym artykule tłumaczymy, czym jest monit, oraz ile należy za niego zapłacić. Zapraszamy do lektury!

Monit – co to takiego?

Monit to wstępne, czyli przedsądowe wezwanie do zapłaty zaległej należności finansowej. Można go otrzymać wtedy, gdy nasz dług jest większy niż kwota 200 złotych brutto (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą jest to 500 złotych). Pierwsze ponaglenia się wysyłane w większości przypadków w okresie od 7 do 21 dni od daty, w którym miało dojść do pierwotnej spłaty zobowiązania.

Jeśli otrzymamy monit, zgodnie z przepisami polskiego prawa posiadamy 14 dni na to, by uregulować swoje zaległości. Po upływie tego czasu firma pożyczkowa może wypowiedzieć umowę wnioskodawcom, oczywiście z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W związku z tym zachęcamy do tego, by przy braniu pożyczki w sposób dokładny zaplanować swoje wydatki. Dzięki temu nie ma niebezpieczeństwa , że będzie trzeba ponosić jakiekolwiek dodatkowe koszty.

Dłużnicy są powiadamiani o istniejących zaległościach poprzez SMS-y, e-maile bądź listy polecone. Instytucje pożyczkowe mogą również skontaktować się ze swoimi klientami poprzez połączenie telefoniczne. Skrajna forma monitu to windykacja należności. Taką windykacją zajmują się profesjonalni pracownicy firmy, którzy są wyspecjalizowani w ściąganiu długów. Jak widać, nie warto doprowadzać do takiej sytuacji, w której wierzyciele muszą interweniować w celu spłaty długu. Każdą pożyczkę należy zaciągać w sposób odpowiedzialny oraz dokładnie planować wszelkie nadchodzące wydatki.

Należy również mieć na uwadze, że monit dla instytucji pożyczkowych spełnia rolę dowodową. Jeśli sprawa zostanie skierowana na drogę sądową, wierzyciele mogą potwierdzić, że próbowali skontaktować się z pożyczkobiorcą oraz że wykorzystali wszystkie przedsądowe środki, które umożliwiałyby polubowne załatwienie sprawy.

Ile płaci się za monit? Sprawdź!

Warto wiedzieć o tym, że wszystkie otrzymane przypomnienia o tym, że należy uregulować swoje należności, związane są z poniesieniem kosztów przez dłużnika. Konsekwencje braku terminowości w spłaceniu swoich zobowiązań mogą skończyć się naprawdę bardzo nieprzyjemnie dla osób posiadających długi. Koszt jednego monitu może wynosić od kilu do nawet kilkudziesięciu złotych. Dokładna wysokość kwoty ustalana jest indywidualnie przez każdą z instytucji. W chwili obecnej działa „ustawa antylichwiarska”, która mówi o tym, że koszty związane z opóźnieniem w spłacie nie mogą być większe niż maksymalne odsetki wynikające z opóźnienia w spłacie.

Najtańsza forma ponagleń to SMS-y oraz e-maile. Za taką formę monitu należy najczęściej uiścić opłatę w wysokości 2-5 złotych. Inaczej jest w przypadku kontaktu telefonicznego oraz listownego. Tutaj cena może wynosić od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. Najdroższą formą monitu jest wizyta w domu klienta. Koszt takiej wizyty oscyluje w granicach 100 złotych, zdarza się również, że jest wyższy.

Jeśli zależy nam na tym, by uniknąć płacenia za monity oraz karne odsetki wynikające z zaległości finansowych, warto oddawać swoje należności w ustalonym umową terminie. Jest to bardzo opłacalna metoda, dzięki której klienci mogą uniknąć kosztów wynikających ze spłaty kolejnych rat zobowiązania. Jeśli nie będziemy potrafili oddać swojego długu w terminie, należy wybrać opcję przedłużenia terminu spłaty. Koszt takiej usługi jest o wiele niższy aniżeli łączne koszty zrealizowanych przez firmę monitów.

Wizyta windykatora terenowego

Jeśli dłużnik nie odpowiada na monity, może dojść do wizyty windykatora, czyli osoby zajmującej się profesjonalnym ściąganiem należności. Warto jednak wiedzieć o tym, że windykacja jest tylko szczególną formą monitu. Windykatorzy nie mają dużych uprawnień w stosunku do dłużników.

Powiązane posty

Zostaw komentarz