bezpieczeństwoubezpieczenie

Kokosowe ubezpieczenie

ubezpieczenie Posted On
autor Stanisław Kraski

Od dawna serwis kokos.pl oferuje klientom opcję ubezpieczenia pożyczki. Ubezpieczenie ma podnieś bezpieczeństwo inwestora jeśli zdarzyła by się sytuacja w której pożyczkobiorca nie będzie mógł oddać należności. Decyzję o ubezpieczeniu podejmuje pożyczkobiorca(ubezpieczenie nie jest obowiązkowe), mając na uwadze że zwiększy tym samym atrakcyjność swojej aukcji dla potencjalnych inwestorów. Do wyboru ma klika pakietów.

  • Pakiet 1 obejmuje rekompensatę w wypadkach śmierci ubezpieczonego, jego trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, leczenia szpitalnego oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
  • Pakiet 2: Zakres pakietu 1 + czasową niezdolność do pracy
  • Pakiet 3: Zakres pakietu 1 + poważne zachorowanie
  • Pakiet 4: Zakres pakietu 1 + utrata pracy
  • Pakiet 5: Zakres pakietu 1 + czasową niezdolność do pracy + poważne zachorowanie
  • Pakiet 6: Zakres pakietu 1 + poważne zachorowanie + utrata pracy
  • Pakiet 7: Zakres pakietu 1 + czasowa niezdolność do pracy + utrata pracy
  • Pakiet 8(pełny): Zakres pakietu 1 + czasowa niezdolność do pracy + poważne zachorowanie + utrata pracy

*Poważne zachorowanie to stwierdzona przez lekarza po dniu objęcia ubezpieczeniem jedna z chorób: zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek, nowotwór, chirurgiczne pomostowanie naczyń wieńcowych, przeszczep narządów.

Dokładne warunki ubezpieczenia regulują szczególne warunki ubezpieczenia grupowego pożyczkobiorców. Chciałbym szczególnie zwrócić Twoją uwagę na zapis mówiący o tym że w przypadku czasowej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania oraz utraty pracy odpowiedzialność ubezpieczyciela zaczyna się dopiero po dziewięćdziesiątym dniu od uruchomienia pożyczki. Więcej o tym i innych szczegółach dotyczących ubezpieczeń przeczytasz w następnym wpisie w którym dowiesz się także w jaki sposób uwzględniać ubezpieczenie pożyczki w Twoich inwestycjach.

Powiązane posty

Zostaw komentarz