Pożyczki

Kiedy i gdzie należy odprowadzić podatek od pożyczki ?

darmowe pozyczki Posted On
autor Stanisław Kraski

Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych umowy pożyczkowe są opodatkowane stawką 2% podstawy, a więc od wartości pożyczonej sumy pieniędzy. Jednak, gdy pożyczki udziela firma, która zajmuje się tego typu usługami, pożyczki są zwolnione z podatku PCC. Obowiązek jego zapłacenia istnieje wówczas, gdy pożyczka ma charakter prywatny i udzielana jest przez podmiot, który nie prowadzi w tym zakresie działalności.

Kiedy nie trzeba płacić podatku od pożyczki?

Zwolnione z podatku są pożyczki udzielane między osobami,  które należą do pierwszej grupy podatkowej, ale tylko do kwoty 9637 złotych. Dotyczy to więc sytuacji, gdy pożyczki udziela małżonek, dziecko, pasierb, zięć, synowa, brat, siostra, macocha, ojczym czy teściowie. Wymieniona powyżej kwota to górny limit pożyczki uzyskanej od jednej osoby w okresie 5 lat.

Jest jednak możliwość nielimitowanej pożyczki udzielanej przez małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, pasierba, ojczyma czy macochę. Nie dotyczy tylko pożyczek udzielanych przez teściów. Aby móc skorzystać z tej możliwości, należy złożyć stosowną deklarację w sprawie podatku PCC do odpowiedniego organu w terminie 14 dni od chwili dokonania pożyczki. Oczywiście trzeba również udokumentować otrzymanie pożyczki na rachunek bankowy.

Pożyczka od znajomych

Wiele osób chce nieco zaoszczędzić i uniknąć opłat dodatkowych, dlatego decydują się oni na pożyczenie pieniędzy od znajomych. Czy w takim przypadku trzeba zapłacić podatek od pożyczki? Okazuje się, że są pewne wyjątki. Podatku nie trzeba płacić w przypadku pożyczek:

  • otrzymanych od jednej osoby, ale do wysokości 5000 złotych,
  • uzyskanych od kilku osób, ale gdy kwota nie przekracza 25000 złotych.

Kwoty te można uzyskać w ciągu 3 kolejnych, następujących po sobie lat. W przypadku kilku pożyczek, zobowiązania należy sumować, aby nie przekroczyć wyznaczonego przez ustawę limitu. W przeciwnej sytuacji, należy uiścić stosowny podatek od czynności cywilnoprawnych. Wszystkie pożyczki dobrze jest udokumentować, aby nie było problemów.

Ile wynosi podatek od pożyczki?

Jeśli nie doszło do zgłoszenia w odpowiednim Urzędzie Skarbowym faktu, że została udzielona pożyczka na określoną kwotę (przekraczającą dopuszczalny limit) i nie został odprowadzony od niej podatek, trzeba uiścić tzw. sankcyjną stawkę podatku. Wynosi ona na ogół o wiele więcej niż opłata standardowa. To aż 20% podstawy opodatkowania. Dla porównania normalnie pożyczki są objęte podatkiem w wysokości 2% od podstawy pożyczki.

Co ciekawe, od stycznia tego roku podatkiem nie są obciążone pożyczki udzielane przez wspólników spółki. Umowa w tym przypadku powinna być jednak zawarta w formie pisemnej. Ponadto podatku nie trzeba uiszczać w przypadku pożyczek z kas i funduszów zakładowych, koleżeńskich kas oszczędnościowych, spółdzielczych kas oszczędnościowych itd., pożyczek z funduszów celowych oraz pożyczek udzielanych przez przedsiębiorców, którzy nie posiadają siedziby na terenie Polski, ale prowadzą działalność w zakresie udzielania pożyczek.

Powiązane posty

Zostaw komentarz