Pożyczki

Czy pożyczka za granicą jest opodatkowana?

zagraniczne pozyczki Posted On
autor Stanisław Kraski

Coraz większa liczba osób decyduje się na wzięcie pożyczki za granicą naszego kraju. W związku z tym rośnie również liczba pytań dotyczących tego zagadnienia. Czy tego typu zobowiązania finansowe obarczone są ponoszeniem kosztów związanych z podatkami? Jaka ustawa mówi o pożyczkach zagranicznych? Na te oraz wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć Państwu w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!

Czy pożyczka za granicą jest opodatkowana? Sprawdziliśmy!

Umowa pożyczki, która została zawarta za granicą oraz otrzymaliśmy ją z zagranicznego konta nie jest objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Podatek ten dotyczy pożyczek rzeczy bądź praw majątkowych zlokalizowanych w Polsce oraz rzeczy zlokalizowanych za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą pod warunkiem, gdy nabywca zamieszkuje bądź ma swoją siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a umowa o udzielenie pożyczki została podpisana na terenie naszego kraju.

Jak wskazują polskie przepisy, podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie są objęte umowy, które zawarli podatnicy mający miejsce zamieszkania bądź siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pod warunkiem, że umowy te zostały zawarte w innym kraju niż Polska, zaś rzeczy, które są objęte pożyczką znajdowały się także poza terenem Polski. Eksperci wskazują, że aby umowa pożyczki nie podlegała przepisom dotyczącym umów cywilnoprawnych, należy udowodnić w wiarygodny sposób, że umowa została zawarta poza terenem Polski, a w momencie jej podpisywania pieniądze również były zlokalizowane poza granicami naszego kraju. Jeśli spełnimy dwa wyżej opisane warunki, nie będzie istniał obowiązek podatkowy od czynności cywilnoprawnych związanych z zaciągnięciem tego zobowiązania.

Jaki podatek płaci się od pożyczki za granicą?

Warto pamiętać o tym, że gdy decydujemy się na pożyczkę za granicą, to będziemy musieli zapłacić odpowiednik polskiego podatku od czynności cywilnoprawnych właściwy dla kraju, w którym wzięliśmy dane zobowiązanie finansowe. Może zdarzyć się tak, że będzie on obliczany według niższej stawki aniżeli ta, która aktualnie obowiązuje w Polsce. Należy także nadmienić, że ustalenie miejsca zawarcia umowy o pożyczkę nie powinno sprawiać jakichkolwiek problemów.

Inaczej jest jednak w przypadku zapisów dotyczących rzeczy znajdujących się za granicą, o których mowa w art. 1 ust. 4 pkt. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Mowa tu przede wszystkim o takiej sytuacji, gdy w ramach pożyczki otrzymujemy pieniądze. Eksperci rynku finansowego radzą zatem, aby zanim zostanie podpisana umowa o udzielenie pożyczki, pieniądze były przechowywane na zagranicznym rachunku bankowym. Dzięki temu nie narażamy się na jakiekolwiek nieprzyjemności ze strony urzędu skarbowego.

Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wskazują również, że obowiązek podatkowy powstaje w chwili dokonania pożyczki. Warto o tym pamiętać i przestrzegać jej zapisów, ponieważ w innym przypadku może nas czekać odpowiedzialność karna.

Powiązane posty

Zostaw komentarz