Weryfikacja

Bazy informacji gospodarczej i kredytowej w Polsce

BIK BIG KRD Posted On
autor Stanisław Kraski

Coraz większa popularność pożyczek pozabankowych sprawiła, że Polacy posiadają coraz większą wiedzę na temat baz informacji gospodarczej i kredytowej, potocznie zwanymi „bazami dłużników”. O ile jeszcze kilka lat temu powszechnie znaną bazą był wyłącznie BIK, to obecnie świadomość Polaków na ten temat jest znacznie wyższa.

Bazy informacji gospodarczej i kredytowej

Głównym zadaniem baz informacji gospodarczych i kredytowych jest gromadzenie oraz udostępnianie informacji o terminowym lub nieterminowy regulowaniu zobowiązań przez firmy i konsumentów. Ma to zastosowanie przede wszystkim w przypadku banków i firm pozabankowych, które przed udzieleniem kredytu lub pożyczki sprawdzają historię regulowanych zobowiązań. Zła historia może być przyczyną odmowy, natomiast dobra (terminowe regulowanie zobowiązań lub ich brak) może przyczynić się do uzyskania kredytu na lepszych warunkach. Z baz tych korzystają także przedsiębiorcy w celu sprawdzenia wiarygodności potencjalnego kontrahenta.

W Polsce głównymi bazami gromadzącymi i udostępniającymi informacje o przedsiębiorcach i konsumentach są:

  • >KRD – Krajowy Rejestr Długów,
  • >BIG – Biuro Informacji Gospodarczej,
  • >BIK – Biuro Informacji Kredytowej.

Funkcjonowanie powyższych baz sankcjonują ustawy z 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe.

Krajowy Rejestr Długów oraz pozostałe Bazy Informacji Gospodarczej

W Polsce nie ma jednej centralnej Bazy Informacji Gospodarczej. Zgodnie z ustawą z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Biuro Informacji Gospodarczej może funkcjonować tylko w formie spółki akcyjnej, której kapitał zakładowy nie może być niższy niż 4 000 000 zł.

Pierwszą powstałą w Polsce bazą gromadzącą informacje gospodarcze jest Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna (KRD BIG SA), który został założony 4 sierpnia 2003 roku. Na chwilę obecną oprócz KRD BIG SA w Polsce działają następujące Biura Informacji Gospodarczej:

  • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S. A.,
  • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S. A.,
  • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S. A.,
  • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Każde z nich posiada i gromadzi własną bazę informacji, bez wzajemnej współpracy i wymiany (ze względu na konkurencyjność względem siebie). Oprócz własnych baz danych, Biura Informacji Gospodarczej posiadają również dostęp do baz Biura Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich dotyczących zadłużenia przedsiębiorców i konsumentów.

Wpis do bazy BIG może być dokonany na podstawie nieterminowo regulowanych zobowiązań, takich jak np. rachunek za prąd, gaz czy telefon, pod warunkiem spełnienia odpowiednich warunków.

Biuro Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej zostało utworzone w 1997 roku. W jego bazie gromadzone są dane całej historii kredytowej przedsiębiorstw i konsumentów. Dotyczą one wszystkich kredytów i pożyczek (regulowanych zarówno nieterminowo jak i terminowo) udzielanych przez banki, SKOKi oraz firmy pożyczkowe. Z bazy BIK korzystają głównie banki oraz firmy pożyczkowe. Informacje o kliencie zawarte w raporcie mają znaczny wpływ na decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenia kredytu, a także o warunkach na jakich kredyt zostanie udzielony.

Powiązane posty

Zostaw komentarz